Kleber Trust

Euroguma kao zvanični partner Klebera učestvuje u kampanji Kleber Trust GARANCIJA ZADOVOLJSTVA

Michelin vam nudi priliku da probate 2 ili 4 KLEBER pneumatika (turistička, 4x4, SUV vozila, laka komercijalna vozila, letnji/za sva godišnja doba/zimski pneumatici) (u daljem tekstu: „Pneumatici“), koji su kupljeni tokom važenja Kampanje, u periodu od 30 dana počevši od datuma kupovine (datum naveden na fakturi). U slučaju da niste u potpunosti zadovoljni, vratićemo vam ceo prodajni iznos preko bankarskog transfera.

Kampanja je organizovana od strane TIGAR TYRES d.o.o. sa registrovanim sedištem u Pirotu, ulica Nikole Pašića 213, sa matičnim brojem 17466461 i poreskim identifikacionim brojem 102192352 (u daljem tekstu „Michelin“ ili „Organizator“).

U svrhu sprovođenja ove Kampanje Organizator će biti podržan od strane agencije Custom Solutions, cu adresa Aix en Provence 500 517 776 (00042) - TVA FR 33 500 517 776 - APE 7311 Z 2/2 Z.I. Rousset, 135 avenue Victoire, 13790 ROUSSET, (u daljem tekstu „Agencija”).Pokretanjem kampanje automatski priznajete i prihvatate ove uslove i pravila upravljanja podacima koji regulišu kampanju („Uslovi“)

  1. Važenje kampanje: od 1. oktobra 2018 do 31. decembra 2019. godine
  2. Učesnici: pojedinci – fizička lica
  3. Mehanizmi kampanje:

Pneumatici moraju da budu kupljeni u toku trajanja Kampanje kod prodavca u Srbiji koji učestvuje u KLEBER TRUST garanciji zadovoljstva

Ako u roku od 30 dana od datuma kupovine Pneumatika niste u potpunosti zadovoljni sa Pneumaticima, treba te pneumatike da uklonite kod servisera gde ste ih i montirali.

Servis gde ste montirali Pneumatike mora da vam ih ukloni, takođe je potrebnoda posetite https://www.kleber-tyres.com i dostavite potrebne podatke: ako biste aktivirali KLEBER TRUST garanciju zadovoljstva.

Potrebna dokumentacija:

  • Skenirajte ili slikajte Fakturu za kupljene Pneumatike. Podaci i detalji učesnika i prodavca i servisera moraju jasno da budu označeni na Fakturi i slika ili skenirani dokument moraju da budu čitljivi;
  • Skenirajte ili slikajte fakturu za kupovinu i fakturu za postavljanje pneumatika. Mogu biti izdate od strane iste firme (u slučaju da su mesto kupovine i postavke isti) ili mogu biti dve različite firme (u slučaju da ste gume kupili na jednom mestu a postavili ih na drugom mestu). Fakture treba da budu čitljive.
  • Skenirajte ili slikajte Fakturu za uklanjanje Pneumatika. Postavljanje i uklanjanje Pneumatika treba da obavi isti servis i to treba da bude čitljivo.
  • Učesnik će dostaviti: Ime banke i broj računa gde treba da se izvrši povraćaj sredstava, ime, prezime, broj telefona, e-mail učenica, tako da Michelin može da pristupi povraćaju sredstava kao što je navedeno na vebsajtu;
  • Slike uništenih Pneumatika, koje su uništili predstavnici ili prodavac.

Više o kampanji saznajte na sajtu klebera.