Kako da produžite životni vek gume

Kako produžiti životni vek gume

O izboru guma pisali smo u našem prethodnom tekstu. U zavisnosti od Vaših potreba možete kupiti set zimskih i letnjih guma ili se pak možete odlučiti za kupovinu guma za sve sezone.Kupovinom guma za sve sezone rešili ste se glavobolje zvane zamena guma, zakazivanje, čekanje kao i skladištenje sezonskih gumaKupovina kvalitetnih i pouzdanih guma predstavlja priličan novčani izdatak, zato je važno da Vaše nove gume traju što duže.

Neprijatelji Vaših guma

Vremenski uslovi i sama vožnja utiču na potrošnju Vaših guma, ali najveći neprijatelji Vaših pneumatika jesu loše izbalansirani točkovi i ne centriran trap. Posebnu pažnju bi trebalo obratiti na pritisak u gumama, ne adekvatan pritisak u gumama je još jedan uzrok brzog uništenja pneumatika. Proveravajte pritisak bar na svakih mesec dana. Važno je napomenuti da su balansiranje i centriranje (reglaža) trapa dva različita pojma.

Šta je balansiranje točkova?

Posle svake montaže i demontaže guma, vrši se obavezno balansiranej točkova. Disbalansirani točkovi su kao loše nivelisana veš mašina koja skače po kupatilu. Ne izbalnsirani točkovi nemaju istu masu na različitim stranama osovine pa točak “skače” gore dole čak i na malim brzinama. Balansiranje je uravnoteženje mase točkova, koja se postiže upotrebom tegića. Balansiranje se vrši na specijalnoj mašini koja nam pokazuje gde bi tačno trebalo da se postave tegići.

Balansiranje guma

Slika 1 disbalansirani točkovi i balnsiran točak

Šta je to centriranje trapa?

Centriranje trapa je podešavanje uglova točkova, tako da oni budu normalni na horizontalnu ravan (podlogu) i međusobno paralelni. Centriranje ili reglaža trapa je postupak vraćanja Vašeg vozila u fabričko geomtrijsko stanje. Prilkom reglaže trapa rade se tri podešavanja, a to su: nagib, zatur i raspon. Nagib je ugao između točka i normale na horizontalu. Zatur je ugao između amortizera i normale na horizontalu dok je raspon ugao koji točkovi zaklapaju sa centralnom osom vozil

Loše reglirane gume

Slika 2 Loše centriran trap

Šta je to rotacija guma?

Rotacija guma je premeštanje prednjih guma  na zadnje osovine i zadnjih guma na prednje osovine. Rotacijom guma postižete da se Vaše gume troše ravnomerno. Rotaciju guma bi trebalo da radite između 7000 i 12000 pređenih kilometara. Kako ćete rotirati Vaše gume, zavisi od vuče, pogona i tipa pneumatika (gume sa usmerenom šarom), takođe zavisi i od marke vozila.


Disbalnsirani točkovi ili loše centriran trap utiču da se Vaša guma, u najgorem slučaju, potroši (pojede) za nekoliko stotina pređenih kilometara. Većina vozača ove promene i ne uoči na vreme. Ukoliko se guma troši sa unutrašnje strane utoliko je teže uočiti promenu. Kada  se promena uoči, šteta je već napravljena i ne preostaje Vam ništa drugo no zamena, odnosno kupovina novih guma. 

Loše stanje na putevima, pohabane komponente vešanje ili oštećenje felne najčešći su uzroci disbalansiranja guma. Ukoliko u toku vožnje osetite vibracije na upravljaču, sedištu ili podu automobila, naš savet je da posetite vulkanizera. Ukoliko posedujete gume za sve sezone trebalo bi bar jednom do dva puta godišnje posetiti vulkanizera. Preventivnim pregledom guma i točkova 100% produžujete životni vek Vaših guma.